ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2563